Logo
Vyberte prosím příslušnou agendu
Odbor dopravy
Odbor dopravy
Registr řidičů - konec platnosti stávajícího ŘP / vydání prvního ŘP / vydání mezinárodního ŘP
Registr řidičů - vrácení ŘO, ŘP
Registr řidičů - ztráta, poškození, odcizení ŘP
Výpis z evidenční karty řidiče, výdej bodového hodnocení, výdej dat z registru řidičů/vozidel
Registr vozidel - registrace nového vozidla
Registr vozidel - registrace dovezeného vozidla ze zahraničí (lhůta 30 dnů na vyřízení)
Registr vozidel - registrace vozidla na nového vlastníka
Registr vozidel - vyřazení vozidla - depozit, zánik, ukončení depozitu
Registr vozidel - zápis změn - příjmení, bydliště, tažné zařízení, ráfky, pneumatiky atd.
Registr vozidel - ztráta/odcizení/poškození RZ, technického průkazu
Registr vozidel - stavba/přestavba vozidla
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Žádost o občanský průkaz
Žádost o cestovní pas
Převzetí cestovního pasu
Převzetí občanského průkazu
Přihlášení k trvalému pobytu
Matrika
Matrika
Vidimace a legalizace (ověřování listin a podpisů)
Matrika
Uvedená pracoviště v úředních hodinách odbaví i neobjednané klienty v pořadí v jakém přišli.